0962.410.902

Home » Tiếng Anh B1 » Tiếng Anh B1 Châu Âu

Tiếng Anh B1 Châu Âu

Chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 – Cập nhập tin tức mới nhất 2020

Hiện nay, sau khi Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT và 05/2013/TT – BGDĐT của Bộ Giáo Dục được ban hành yêu cầu sinh viên các trường đại học muốn được cấp bằng thạc sỹ, tiến sĩ ,… cũng như chuẩn điều kiện đầu ra phải có trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương theo Khung trình độ chung châu Âu .. …

Read More »

Chứng chỉ tiếng Anh B1 do Đại học Thái Nguyên cấp

Chứng chỉ tiếng Anh B1 do Đại học Thái Nguyên cấp

Nhu cầu chứng chỉ tiếng Anh B1 để phục vụ công việc và học tập ngày càng nhiều. Chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Thái Nguyên cấp là 1 trong 6 bậc chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1, C2 chuẩn khung tham chiếu châu Âu do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo yêu cầu theo đề án 2020. Với sự phối hợp của các trường Đại …

Read More »

CHUẨN TIẾNG ANH CHÂU ÂU LÀ GÌ ?

Chuẩn tiếng Anh Châu Âu

Giới thiệu 6 mức độ chuẩn tiếng Anh Châu Âu: A1, A2, B1, B2, C1 và C2 và cách quy đổi từ bảng điểm IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL sang chuẩn CHÂU ÂU dành cho du học sinh. Khung chuẩn Tiếng Anh Châu Âu là gì? Khung trình độ chuẩn tiếng Anh Châu Âu (CEFR) (Viết tắt của Common European Framework for Reference), …

Read More »