0962.410.902

Home » Kẽ hở trục lợi thi và làm chứng chỉ tiếng Anh chuẩn Châu Âu » Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh sau đó đã được gỡ bỏ khỏi trang web của trường. Ảnh chụp màn hình.

Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh sau đó đã được gỡ bỏ khỏi trang web của trường. Ảnh chụp màn hình.

Thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh sau đó đã được gỡ bỏ khỏi trang web của trường. Ảnh chụp màn hình.

About chungchitienganh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *