0961 189 663

Home / Tag Archives: SO SÁNH CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS VÀ IC3

Tag Archives: SO SÁNH CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS VÀ IC3

SO SÁNH CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS VÀ IC3

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A

SO SÁNH CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS VÀ IC3 Chứng chỉ tin học quốc IC3 và chứng chỉ tin học văn phòng MOS là hai chứng chỉ phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa hiểu rõ được về 2 chứng chỉ, cũng như không phân biệt được 2 loại chứng chỉ khác nhau …

Read More »