0961 189 663

Home / Tag Archives: Phân biệt chứng chỉ A2

Tag Archives: Phân biệt chứng chỉ A2

Phân biệt chứng chỉ A2, B1, B2

phân biệt chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2

Những Đặc điểm để phân biệt chứng chỉ tiếng Anh  A2, B1, B2 Giới thiệu A2(KET), B1(PET), B2(PCE). A2, B1 và B2 hay còn gọi  là tên gọi của 3 chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế do Cambridge ESOL tổ chức thi và cấp chứng chỉ, được công nhận trên toàn cầu, có giá trị vĩnh viễn. A2, B1, B2 lần …

Read More »