0961 189 663

Home / Tag Archives: Luyện Thi Chứng Chỉ TOEFL IBT

Tag Archives: Luyện Thi Chứng Chỉ TOEFL IBT

Luyện Thi Chứng Chỉ TOEFL IBT

TÌM HIỂU VỀ CHỨNG CHỈ TOEFL IBT Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh. – Đây là bài thi học thuật, dùng để đánh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến …

Read More »