0961 189 663

Home / Tag Archives: Chứng chỉ Tin Học IC3 là gì ?

Tag Archives: Chứng chỉ Tin Học IC3 là gì ?

Chứng chỉ Tin Học IC3 là gì ?

1. IC3 là gì? IC3: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số mà ai cũng cần phải biết.Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác …

Read More »