0961 189 663

Home / Tag Archives: Chứng Chỉ Tin Học IC3 GS4 là gì ?

Tag Archives: Chứng Chỉ Tin Học IC3 GS4 là gì ?

Chứng Chỉ Tin Học IC3 GS4 là gì ?

1.      Tổng quan về bài thi IC3 GS4 GS4 (Global Standard 4) là tiêu chuẩn toàn cầu về năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật số mới nhất hiện nay được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn thế giới. GS4 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của tổ chức International Society for …

Read More »