0961 189 663

Home / Tag Archives: Chứng chỉ IC3 về công nghệ thông tin

Tag Archives: Chứng chỉ IC3 về công nghệ thông tin

Chứng chỉ IC3 về công nghệ thông tin

Trên thế giới, IC3 được sử dụng làm chuẩn đánh giá công nghệ thông tin cơ bản cho học sinh, sinh viên và người lao động tại 78 quốc gia. Một loạt văn bản ban hành trong năm 2014 của các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương về chuẩn công nghệ thông tin cho thấy các cơ …

Read More »