0961 189 663

Home / Tag Archives: B2

Tag Archives: B2

Phân biệt chứng chỉ A2, B1, B2

phân biệt chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2

Những Đặc điểm để phân biệt chứng chỉ tiếng Anh  A2, B1, B2 Giới thiệu A2(KET), B1(PET), B2(PCE). A2, B1 và B2 hay còn gọi  là tên gọi của 3 chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế do Cambridge ESOL tổ chức thi và cấp chứng chỉ, được công nhận trên toàn cầu, có giá trị vĩnh viễn. A2, B1, B2 lần …

Read More »

CƠ SỞ NÀO ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ A2,B1,B2,C1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC?

Chuẩn tiếng Anh Châu Âu

CƠ SỞ NÀO ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ A2,B1,B2,C1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC? Cơ sở được cấp chứng chỉ A2,B1,B2,C1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc? Chi tiết câu hỏi : Tôi là giáo viên THPT, bộ môn ngoại ngữ Tiếng anh . Năm 2015, tôi thi lấy Chứng chỉ C1 do Đại học Sư …

Read More »